Tashkiliy-huquqiy shakli bo'yicha hozirda mavjud korxona va tashkilotlar statistikasi
Kod Nomi Tashkilotlar soni
152 Mas‘uliyati cheklangan yoki qo‘shimcha mas‘uliyatli jamiyat 301 020
152 Mas‘uliyati cheklangan yoki qo‘shimcha mas‘uliyatli jamiyat 301 020
130 Fermer xo‘jaligi 107 580
130 Fermer xo‘jaligi 107 580
110 Xususiy korxona 92 134
110 Xususiy korxona 92 134
120 Oilaviy korxona 48 410
120 Oilaviy korxona 48 410
270 Muassasa 33 467
270 Muassasa 33 467
140 Dehqon xo‘jaligi (yuridik shaxs tashkil etgan holda) 24 868
140 Dehqon xo‘jaligi (yuridik shaxs tashkil etgan holda) 24 868
220 Fuqarolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organi 9 375
220 Fuqarolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organi 9 375
210 Jamoat birlashmasi 8 684
210 Jamoat birlashmasi 8 684
240 Xususiy uy-joy mulkdorlarining shirkati 5 822
240 Xususiy uy-joy mulkdorlarining shirkati 5 822
190 Boshqa guruhlarga kiritilmagan tijoratchi tashkilot 2 579
290 Boshqa guruhlarga kiritilmagan notijorat tashkilot 2 579
290 Boshqa guruhlarga kiritilmagan notijorat tashkilot 2 579
190 Boshqa guruhlarga kiritilmagan tijoratchi tashkilot 2 579
160 Unitar korxona 2 363
160 Unitar korxona 2 363
170 Ishlab chiqarish kooperativi 2 028
170 Ishlab chiqarish kooperativi 2 028
260 Yuridik shaxslarning birlashmasi (uyushma) 1 040
260 Yuridik shaxslarning birlashmasi (uyushma) 1 040
153 Aksiyadorlik jamiyati 647
153 Aksiyadorlik jamiyati 647
250 Jamoat fondi 538
250 Jamoat fondi 538
230 Matlubot kooperativi 456
230 Matlubot kooperativi 456
151 Xo‘jalik shirkati 68
151 Xo‘jalik shirkati 68